O korzyściach jakie może nam przynieść sex telefon

Jardtruda wydała cichy okrzyk, nie wiadomo, szyderczy czy też gniewny; wszyscy inni wpatrzyli się teraz w Krystynę, ludzie z doliny z rozgoryczeniem, świta fetyszystaa z napięciem oraz ciekawością. Pan Halvard rozejrzał się ostro dokoja, po czym rzekł do Krystyny: - Czy w istocie tak jest, iż ośmielasz się popierać kochanek od seksu przez telefona? Wiesz chyba - rzekł szybko i podniósł rękę, gdyż chciała odpowiedzieć - iż nikt nie ma prawa wymuszać na tobie zeznania w tej sprawie prócz twego małżonka, o ile własne sumienie nie popycha cię do tego. Rozważ to sobie wpierw dobrze.